Ny kund till Genero – GeoDrill

GeoDrill – Maalämpö ja porakaivoja
GeoDrill är ett företag fokuserat på borrning av energibrunnar för bergvärme och -kyla. GeoDrill grundades år 2010 av 5 duktiga entreprenörer. GeoDrill hade från första början en hög ambitionsnivå vilket har gjort att de sedan starten haft en mycket stark tillväxt.

Branding och Affärsstrategi

Generos första uppgift var att ta fram en branding strategi åt GeoDrill. Vi kom överens om med GeoDrill att genast från början sikta på att bygga ett starkt brand inom energiborrning. För att detta skall lyckas behövde företaget en vision som har kunden i fokus samt att den håller i tiden. Det viktigaste med visionen är att den är förankrad i hela GeoDrill:s verksamhet. Här kan du läsa mera om GeoDrill:s Vision och Värderingar.

Satsningar på kostnadseffektiva kommunikationskanaler

Generos uppgift är att hitta de kommunkationslösningar som ger bäst avkastning. Pga att GeoDrill har en låg mediebudget beslöt vi att satsa på “earned media” och word-of-mouth. I de flesta fall där Genero är huvudbyrå vänder vi ganska upp och ner på mediemixen. Istället för att börja med traditionella kanaler som print och tv går vi direkt in på möjlighetern med webben och hur vi skulle kunna utnyttja gratis medier så effektivt som möjligt. Betalkanaler anser vi skall stöda att bygga upp en stark webbnärvaro och inte tvärtom. Detta var inget undantag med GeoDrill fastän GeoDrill också är ett B2B företag.

Printmaterial: Borrningsbroschyr

Det första vi gjorde efter att vi hade klart det övervägande budskapet i GeoDrills kommunikation var att skapa en broschyr som beskriver borrningsprocessen och hur GeoDrill jobbar.

GeoDrill borrningsprocess

 

GeoDrill Broschyr

Byrå: Genero Digital Agency

  1. Koncept
  2. Copy
  3. Design

Ny webbsida i WordPress: geodrill.fi

Genero skapade en helt ny webbsida åt GeoDrill som skall ge en verklig bild av företaget. Eftersom GeoDrill är ett företag som skiljer sig ur mängden ville vi skapa en webbsida som verkligen skiljer sig från konkurrenternas. Vi ville att GeoDrills nöjda kunder skulle få en central roll och att webbsidan skall på ett bra sätt lyfta fram det fina jobb GeoDrill utför. Dessutom ville vi direkt skapa en sida som fungerar i både små skärmar och smartphones, vi ville minska på klicken och göra det istället enkelt att scrolla och läsa även långa innehållsidor.

www.geodrill.fi 

Genero utförde:

  1. Strategi och koncept
  2. Texter, innehåll och struktur
  3. Art Direction
  4. Design
  5. Teknik
  6. Sökmotoroptimering

Webbstrategi för GeoDrill

Generos uppgift är att driva relevanta besökare till GeoDrill:s nya webbsida. För det gjorde vi upp en webbstrategi som innehåller sociala medier, sökmotoroptimering och sökmarknadsföring. Fastän jobbet med med sökmotoroptimeringen endast är i början har vi redan kunnat se mycket fina resultat. Detta beror mycket på den otroliga mängd research som lett till att webbsidan har en stor mängd relevant information.

Vårt mål är också att hela tiden jobba med att förbättra konverteringen på webbsidan så att så många besökare som möjligt blir kunder.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>