Facebook video marknadsföring

Lansera din reklam- eller företagsfilm på Facebook

Facebook har nyligen uppdaterat Facebook Insights med en Videos tab. Detta gör att man får väldigt ingående data på hur bra en reklamfilm eller företagsfilm fungerar på Facebook. Du kan jämföra hur många visningar videon fått organiskt vs betalda, du kan även jämföra hur många som klickat på videon för att spela upp den jämfört med hur många visningar den fått genom automatisk uppspelning. En viktig mätare är även hur många unika visningar videon fått eftersom det är viktigt att fundera på hur många unika personer har sett min video. Facebook ger även ut info om hur många som sett videon i mer än 3 s, 30 s och hur stor procent som sett videon till slut eller i vilket skede de flesta stoppat videon.

Med hjälp av denna data blir det lättare att testa vilken typ av företagsfilm eller reklamfilm som fungerar bäst, vilken längd på filmen det skall vara osv. Förstås finns även de traditionella mätarna kvar som hur många som nåtts av videon och hur många som sett den, klickat på den , kommenterat eller delat men med de nya mätarna kan man lite lättare skapa videon som intresserar målgruppen.

Facebook video tab

Att annonsera video på Facebook är väldigt effektivt

Med en bra video når du ut rätt så effektivt organiskt på Facebook ifall du har engagerade fans på din företags-sida. Men tyvärr kan du inte räkna med att nå ut endast organiskt. Det kostar ändå en del samt tar tid att skapa en bra video, därför lönar det sig att också annonsera och köpa annonsplats på Facebook. Redan för 1000 € kan en bra video få många visningar. Priset för en visning kan vara så låg som under 0,05 € ifall man optimerar annonserna bra. Video har under de senaste åren blivit den typ av innehåll som fungerar bäst på Facebook så ifall du satsar på Facebook marknadsföring så lönar det sig att testa video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>